Zastrzeżenie numeru

Usługa CLIR polega na tym, że osobie, do której dzwonimy, nie wyświetli się numer naszego telefonu. Zamiast tego pojawi się „numer zastrzeżony” lub „numer prywatny”. Funkcja ta przydatna jest w wielu sytuacjach, np. gdy chcemy pozostać anonimowi. Należy też pamiętać, że mimo włączonego CLIR, numer wyświetli się służbom ratowniczym i innym upoważnionym do identyfikacji numeru, np. policja, straż pożarna, straż miejska, pogotowie.

Aby zastrzec numer należy z poziomu Panelu klienta i zalogowaniu jako Administrator, wybrać  Administrator->Numery->Edytuj. Po wskazaniu numeru wybrać opcję CLIR i Zapisz. Wracając ponownie do menu Administrator->Numery system pokaże jakie usługi zostały aktywowane na danym numerze.