Foneo prowadzi Program Partnerski skierowany do wszystkich, którzy chcą zarabiać na promocji i sprzedaży usług telekomunikacyjnych w oparciu o nasze rozwiązania.
Nie musisz być operatorem telekomunikacyjnym a jednie prowadzić działalność gospodarczą czy firmę.
Dzięki przystąpieniu do Programu Partnerskiego  możesz znacznie zwiększyć zakres świadczonych usług oraz w zależności od posiadanych kompetencji  zarabiać na prowizji foneo czy sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego dostępnego w naszej ofercie.
Koszt przystąpienia do programu jest zerowy, współpraca daje stały, przewidywalny dochód, a dodatkowo wzbogacasz swoją ofertę nowymi lub komplementarnymi produktami. Dołącz do nas!