Mini billing

Po rejestracji usługi każdy użytkownik otrzymuje dostęp do wykazu połączeń z poziomu Panelu klienta. Aby wyświetlić billing połączeń należy zalogować się do Panelu klienta i wybrać Billing->Miesięczny/Szczegółowy.

W menu Billing użytkownik ma możliwość:

» Sprawdzić miesięczny billing  wszystkich połączeń wychodzących
» Sprawdzić szczegółowy billing  wszystkich połączeń wychodzących w wybranym przedziale czasowym
» Sprawdzić podsumowanie wszystkich wykonanych połączeń krajowych jak i międzynarodowych z podziałem na ich koszt oraz ilość
» Wykonać eksport danych billingowych do pliku *.csv

  • billing miesięczny
  • billing szczegółowy

Wykaz połączeń rozpoczyna się od zestawienia ostatnio (najnowszych) wykonanych połączeń wychodzących. Jeżeli w swoim panelu posiadasz dostęp do więcej niż jednego użytkownika(konta) to zestawienie można filtrować poprzez wybór z listy konkretnego konta.

Zestawienie zawiera:

  • czas i datę rozpoczęcia połączenia,
  • inicjatora,
  • terminal(konto),
  • numer wybrany,
  • czas trwania połączenia,
  • nazwę operatora, który zrealizował połączenie,
  • kraj do jakiego było realizowane połączenie,
  • koszt połączenia