Blokady antywłamaniowe

Konta VoIP są narażone na ataki hakerskie. Źle zabezpieczone mogą być m.in. źródłem poważnych strat finansowych, ponieważ przestępcy mogą wykorzystywać je do wykonywania połączeń telefonicznych w dowolne miejsce na świecie.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa i pewności uniknięcia ataku w ramach konta foneo proponujemy dodatkowe zabezpieczenia:

» ograniczenie dostępu IP

» limit kwotowy połączeń

Ograniczenie dostępu IP

Ograniczenie wykonywania połączeń wychodzących dla danego terminala(telefon, centrala) tylko z określonego adresu IP lub danej podsieci. Każde inne połączenie realizowane z innego adresu niż został skonfigurowany będzie odrzucane.  Możliwe jest zdefiniowanie do 5 adresów/podsieci rozdzielanych przecinkiem. 

Konfiguracja ograniczenia IP

  • zalogować się w Panelu klienta jako Administrator
  • w menu Administrator wybrać Konta
  • wybrać konto, którego będzie dotyczyło ograniczenie
  • w edycji wskazać maksymalnie 5 adresów IP(sieci/podsieci) z jakich będą wykonywane połączenia wychodzące(informacje na temat posiadanej adresacji IP powinien znać administrator sieci)

Przykład konfiguracji adresów IP:

Limit kwotowy

Ustawienie w ramach konta/numeru limitu kwotowego na wykonywanie połączeń wychodzących. Daje nam to pewność iż w przypadku niepożądanego ataku połączenia wychodzące po osiągnięciu limitu przestaną być realizowane.  Limit może być w dowolnym momencie zwiększany lub zmniejszany o podaną wartość. Dodatkowo możemy podejrzeć aktualny stan konta(saldo).

Konfiguracja limitu

  • zalogować się w Panelu klienta jako Administrator
  • w menu Administrator wybrać Limit kwotowy
  • w formularzu ustawić pożądany limit
  • wpisanie wartości zerowej wyłącza limit na koncie

Przykład konfiguracji limitu:

W przypadku problemów z konfiguracją limitu kwotowego lub ograniczenia  adresów IP można skontaktować się z nami:

☎ infolinia 52 311 11 11 lub info@foneo.pl