Zasady bezpiecznego użytkowania konta VoIP!

Bardzo trudno jest obronić się przed włamaniem na konto wewnętrznego abonenta VoIP jeśli hakerzy użyją do tego celu specjalizowanych narzędzi. Istnieją jednak proste i skuteczne sposoby aby nie dopuścić do powstania strat finansowych(tzw. połączenia fraudowe), a w najgorszym przypadku do ich zminimalizowania.

Do podstawowych zasad bezpieczeństwa kont telefonicznych należą:

hasła dostępowe konta VoIP:

  • używaj trudnych do odgadnięcia haseł – trudne do odgadnięcia hasło powinno składać się z przynajmniej 8 znaków, małych i dużych liter oraz znaków specjalnych i cyfr.
  • nie udostępniaj danych do swojego konta i profilu –  podawanie nazwy i hasła innym osobom lub pozostawienie tych danych w łatwo dostępnym miejscu może spowodować wykorzystanie Twojego konta do przeprowadzania rozmów telefonicznych.
  • powinny być zmieniane przynajmniej raz na miesiąc

Zmiana hasła konta foneo jest możliwa po zalogowaniu jako administrator do Panelu klienta w sekcji Konta.

limit kwotowy na połączenia:

  • ustalenie limitu pozwoli określić do jakiej kwoty mogą być realizowane połączenia w danym okresie(najczęściej miesięcznym) – każde kolejne połączenie po osiągnięciu limitu będzie blokowane

Czytaj więcej.

blokada adresów IP:

  • ograniczenie wykonywania połączeń wychodzących dla danego terminala(telefonu, centrali) tylko z określonego adresu IP lub danej podsieci

Czytaj więcej.

Ponadto aby ograniczyć ryzyko połączeń fraudowych(nadużycia):

  • zmień domyślny login oraz hasło dostępowe na urządzeniu na którym logujesz konto (czyli bramka VoIP, telefon VoIP)
  • wyłącz lub ogranicz możliwość dostępu do urządzeń z sieci publicznej(opcja remote access, WEB GUI Access, telnet itp.)
  • zmiana domyślnego portu SIP ze standardowego 5060 na inny np. 5075, 9898 (najlepiej zwrócić się do administratora Twojej sieci celem poprawnego przekierowania portów)