Centrale Slican ITS

ITS-0106

ITS-0286

ITS-0206

Bramki VoIP

Jet to urządzenie, którego głównym zadaniem jest umożliwienie wykonywania połączeń telefonicznych tradycyjnym telefonem analogowym za pośrednictwem konta VoIP.

Bramka VoIP posiada co najmniej 2 złącza:

  • port FXS, czyli standardowy port z gniazdem RJ-11, do którego podłącza się analogowy (tradycyjny) aparat telefoniczny
  • port WAN lub LAN z gniazdem RJ-45 w standardzie Ethernet z dostępem do Internetu

Podstawowe kroki

Więcej

Bramka VoIP jest konfigurowana przez przeglądarkę internetową. W panelu konfiguracyjnym należy podać:

  • login – czyli nazwa użytkownika jako numer telefonu naszego konta
  • hasło – dostępne z poziomu Panelu klienta lub na umowie
  • server VoIPsip.foneo.pl nazwa domeny na jaką logujemy nasze urządzenia VoIP
  • należy pamiętać iż powyższe dane dostępowe ze względów bezpieczeństwa nie powinny być udostępniane osobom niepożądanym!!!

Konfiguracja poszczególnych modeli bramek VoIP jest bardzo podobna i może różnić się w niewielkim stopniu.

W przypadku problemów z konfiguracją konta na bramce należy zwrócić się do administratora sieci lub skontaktować się z nami:

Bramki VoIP do kupienia u nas

Gdy potrzebujesz nowoczesnych rozwiązań na zwykłym telefonie analogowym, wybierz jedną z oferowanych przez nas modeli bramek VoIP z funkcjonalnościami centralki telefonicznej.
Wybierz jeden z oferowanych przez nas modeli serii Slican ITS:

 wartości maksymalne ITS-0106 ITS-0206 ITS-0286
 ilość jednoczesnie prowadzonych  rozmów 4 4 6
 porty FXO (analogowa linia miejska) 1 2 2
 porty FXS (analogowy abonent) 6 6 6
 porty IPO (linia miejska VoIP) 2 2 6
 porty IPX (abonent VoIP) 1 1 8

© Copyright - foneo.pl 2017 All rights reserved
English