Wybór centrali

Oferta central w abonamencie obejmuje wszystkie produkowane przez Slican centrale. Prawidłowy wybór centrali jest uwarunkowany wieloma parametrami. Do podstawowych parametrów przy wyborze centrali należy ilość numerów wewnętrznych.

Wybierz centrale na podstawie ilości numerów wewnętrznych